• SHARING SUCCESS SLIDER

   

  Kerŷgma – Sharing success

  The Kerŷgma Moviment is a dominican organisation made up of lay persons of various ages, including children, youths and adults.  The Movement is affiliated with the Maltese Dominican Province.  It’s aim is to work towards “a Christian commitment in today’s society” and spreads the word of God amongst its various branches.  Through its initiatives and work, members of the movement work in harmony as insipired by the prayer of the Movement!

 •  

  NEWSLETTER

  Receive our newsletter!

  Share your email address with us, and we’ll keep you updated with all of our events and activities!

  Your Email (required)

Liturgy

These are the weekly liturgy reflections by Moviment Kerŷgma

View all entries

Upcoming Events

View all events

Latest News

Premju Żagħżugħ tas-Sena 2020
March 6, 2021 Posted by: kerygma Posted in: News

Nominazzjonijiet Miftuħa Il-Moviment Kerygma jorganiżża l-“Premju Żagħżugħ tas-Sena” bil-għan li joħroġ fil-beraħ l-impenn taż-żgħażagħ b’mod nisrani fis-soċjetà Maltija. Il-Premju hu

Attivitajiet Ikkanċellati
March 13, 2020 Posted by: kerygma Posted in: News

Nixtiequ navżaw li minħabba ċ-ċirkostanzi li għaddej minnhom il-pajjiz bħalissa, u d-direttivi li ħarġet l-Arċidjoċesi ta’ Malta, l-attivitajiet kollha tal-Moviment

L-EKUMENIŻMU FIL-ĦAJJA TAL-KNISJA
March 4, 2020 Posted by: kerygma Posted in: News

Il-laqgħa bdiet bit-Talba tal-Moviment.  L-Ekumeniżmu fil-Ħajja tal-Knisja hu r-relazzjoni bejn il-Knisja Kattolika u knejjes oħra. Hu parti mportanti mill-missjoni tal-Knisja li twassal il-Kelma ta’ Ġesu’ bil-kliem u bl-għemejjel. L-ekumeniżmu hu li l-Knisja tpoġġi fil-prattika dak li qal Ġesu’: “Nitlob li jkunu lkoll ħaġa waħda”.  Ġesu’ waqqaf knisja waħda, imma tul il-medda tas-sekli qamu firdiet kbar u serji.   Il-kelma Ekumeniżmu tfisser dak kollu li għandu x’jaqsam ma’ relazzjoni bejn insara ta’ knejjes differenti, imma mhux reliġjonijiet oħra, bħal Mussulmani, Buddisti, etċ. L-insara huma kollha membri tal-istess reliġjon Kristjana – huma lkoll mgħammdin f’isem it-Trinita’, għandhom l-istess Bibbja, jemmnu f’Ġesu’ Kristu, jiċċelebraw l-istess festi kbar. Dawn huma l-Kattoliċi, l-Insara Ortodosi u l-Insara Protestanti.  Mela Ġesu’ waqqaf Knisja waħda, imma maż-żmien seħħew xi firdiet. Fis-sena 1054 saret dik bejn il-Knisja ta’ Ruma u dik Ortodossa, meta l-Papa skomunika lill-Partijarka ta’ Kostantinopli fuq xi twemmin u tagħlim.

Prayer Cafè: Il-Qrar
February 29, 2020 Posted by: kerygma Posted in: News

Is-sagrament tal-qrar X’inhuwa l-qrar? Għalfejn għandna bżonn inqerru? Il-qrar huwa s-sagrament li: a.   bih jinħafru d-dnubiet mejta u d-dnubiet venjali;

Prayer Cafè: Ġesu u l-Liġi
February 16, 2020 Posted by: kerygma Posted in: News

Dskussjoni dwar il-Liturġija tas-VI Ħadd tas-Sena [A] Is-Sens tat-Terminu Liġi. Fit-Testment il-Ġdid it-terminu liġi jintuża f’żewġ sensi differenti.  Hemm testi

Nicolette Aquilina – Youth of the Year 2020
February 9, 2020 Posted by: kerygma Posted in: News

The Youth of the Year Award 2019 organised by the Kerŷgma Movement was awarded to Nicolette Aquilina from Luqa.  The

Lesti nagħmlu bidla radikali?
November 5, 2019 Posted by: kerygma Posted in: C, Prayer Café, Sena Ċ

Il-laqgħa bdiet bit-Talba tal-Moviment. Imbagħad inqara l-Vanġelu minn San Luqa, k19, v1-10 – ir-rakkont ta’ Żakkew. Żakkew bniedem għani, in-nies

Source - Agência Brasil / Author - Tânia Rêgo/ABr
L-ASPETT PASTORALI TAL-VJAĠĠI TAL-PAPA FRANĠISKU
October 29, 2019 Posted by: kerygma Posted in: Church, Knisja, News, Papa Frangisku, Prayer Café

Il-laqgħa bdiet bit-Talba tal-Moviment. Knisja li toħroġ: Kien mill-katakombi li ħarġet il-Knisja, u hekk ukoll illum il-Knisja trid toħroġ ‘il

Is-Sagramenti (1)
October 23, 2019 Posted by: kerygma Posted in: Prayer Café, Sagramenti

Katekeżi 1 Introduzzjoni għas-Sagramenti Prayer Cafe’: 18 t’Ottubru 2019 1.        X’inhuma s-sagramenti? Huma ċelebrazzjoni ta’ kif Alla jagħtina sehem fil-ħajja

IL-FEJQAN TAL-GĦAXAR LEBBRUŻI
October 17, 2019 Posted by: kerygma Posted in: News

Il-Lebbrużi fil-Bibbja.      Barra l-fejqan tal-għaxar lebbrużi [Lq 17,11-19] il-Vanġeli jirrakkuntaw il-fejqan ta’ lebbruż ieħor [Mt 8,1-4 = Mk 1,40-45

View all news