• SHARING SUCCESS SLIDER

   

  Kerŷgma – Sharing success

  The Kerŷgma Moviment is a dominican organisation made up of lay persons of various ages, including children, youths and adults.  The Movement is affiliated with the Maltese Dominican Province.  It’s aim is to work towards “a Christian commitment in today’s society” and spreads the word of God amongst its various branches.  Through its initiatives and work, members of the movement work in harmony as insipired by the prayer of the Movement!

 •  

  NEWSLETTER

  Receive our newsletter!

  Share your email address with us, and we’ll keep you updated with all of our events and activities!

  Your Email (required)

Liturgy

These are the weekly liturgy reflections by Moviment Kerŷgma

View all entries

Upcoming Events

View all events

Latest News

Prayer Cafè: IL-MAGĦMUDIJA TAL-MULEJ – il-Ġimgħa 11 ta’ Jannar, 2019.
January 15, 2019 Posted by: kerygma Posted in: Uncategorized

IL-MAGĦMUDIJA TAL-MULEJ – taħdita minn Fr. Joseph Aguis, il-Ġimgħa 11 ta’ Jannar, 2019.   Il-laqgħa bdiet bit-Talba tal-Moviment.   Skond

Prayer Cafè: L-UMILTA’ – taħdita mis-sur John Seguna, il-Ġimgħa 2 ta’ Novembru, 2018.
November 10, 2018 Posted by: kerygma Posted in: News

Il-laqgħa bdiet bit-Talba tal-Moviment. Wara, peress li ninsabu fil-xahar tal-mejtin, saret talba għalihom. Qabel ma’ ttratta s-suġġett tal-lum, il-kelliem għamel

Prayer Cafè: IL-QARI TAL-ISKRITTURA MQADDSA – taħdita minn Fr. Joseph Agius, il-Ġimgħa 12 t’Ottubru 2018.
November 4, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Prayer Café

Il-laqgħa bdiet bit-Talba tal-Moviment. Imbagħad sar indirizz mill-President Bernice Micallef, li ntroduċiet it-tema għal din is-sena. Din hi meħuda mill-Ittra

Prayer Cafè: IL-PARABBOLA TAL-IBEN IL-ĦALI – taħdita minn Fr. Charles Tonna, il-Ġimgħa 26 t’Ottubru 2018.
November 2, 2018 Posted by: kerygma Posted in: B, Prayer Café

Fil-bidu tat-taħdita tiegħu, il-kelliem qal li jixtieq li r-riżultat ta’ din il-laqgħa jkun li nisimgħu tajjeb il-Kelma t’Alla. Jekk tisma’

Prayer Cafè: ID-29 ĦADD TA’ MATUL IS-SENA – AWTORITA’ BIEX TAQDI – taħdita mis-sur Joe Huber, il-Ġimgħa 19 t’Ottubru 2018.
October 23, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Prayer Café

Il-laqgħa bdiet bit-Talba tal-Moviment. Wara nqara l-Vanġelu tal-Ħadd, Mark 10: 35-45 – it-talba li Ġakbu u Ġwanni, ulied Żebedew, għamlu

Premju Żagħżugħ tas-Sena 2018 – aplikazzjonijiet miftuħa
October 18, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Award, Uncategorized, Youth

 Il-Moviment Kerygma ser jerġa jorganizza l-“Premju Żagħżugħ tas-Sena” bil-għan li joħroġ fil-beraħ l-impenn taż-żgħażagħ b’mod nisrani fis-soċjetà Maltija. Il-Premju hu

RELIGION Intermediate and Advanced Level course for 2019 Exam
September 14, 2018 Posted by: kerygma Posted in: News

This course is mainly for students who are sitting for Religion Intermediate or Advanced Level in May 2019.  It is

Prayer Cafè: IT-TRINITA’ MQADDSA – taħdita mis-sur Joe Huber, il-Ġimgħa 25 ta’ Mejju, 2018.
June 7, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Sena B, Trinità

Il-laqgħa bdiet bil-qari tal-Vanġelu, Mattew 28: 16-20, u t-Tieni Lezzjoni, Rumani 8: 14-17. Il-festa tat-Trinita’ tiġi l-Ħadd ta’ wara Pentekoste,

Prayer Cafè: GĦID IL-ĦAMSIN – ĦSIBIJIET FUQ IL-MADONNA mis-sur Charles Briffa, il-Ġimgħa 18 ta’ Mejju, 2018.
June 1, 2018 Posted by: kerygma Posted in: News

L-ewwel mara, Eva, dinbet, imma nsibu li Alla, mill-ewwel, juri li l-isfida kellha tkun bejn ix-xitan u mara oħra, l-Eva

Prayer Cafè: IS-SITT ĦADD TAL-GĦID – Intervista ma’ Rebecca Kiessling minn Fr. Hayden
June 1, 2018 Posted by: kerygma Posted in: News

Meta kellha 18-il sena, Rebecca skopriet li, barra li kienet addottata, hi kienet ġiet imnissla bħala riżultat ta’ stupru. Ommha

View all news