• SHARING SUCCESS SLIDER

   

  Kerŷgma – Sharing success

  The Kerŷgma Moviment is a dominican organisation made up of lay persons of various ages, including children, youths and adults.  The Movement is affiliated with the Maltese Dominican Province.  It’s aim is to work towards “a Christian commitment in today’s society” and spreads the word of God amongst its various branches.  Through its initiatives and work, members of the movement work in harmony as insipired by the prayer of the Movement!

 •  

  NEWSLETTER

  Receive our newsletter!

  Share your email address with us, and we’ll keep you updated with all of our events and activities!

  Your Email (required)

Liturgy

These are the weekly liturgy reflections by Moviment Kerŷgma

View all entries

Upcoming Events

View all events

Latest News

Agara Foundation – winner of the Youth of the Year Award 2017
February 17, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Award, Youth

The Youth of the Year Award 2017 organised by the Kerŷgma Movement was awarded to Agara Foundation.  The award, which

Christ Healing the Mother of Simon Peter's Wife by John Bridges
Prayer Cafè: Ir-4 Ħadd matul is-sena – taħdita mis-sinjura Cynthia Pollacco.
February 5, 2018 Posted by: kerygma Posted in: B, Prayer Café

Il-laqgħa bdiet bil-qari tal-Vanġelu – Mark 1: 21-28. Fil-persuna ta’ Ġesu’, Iben Marija, Alla żar il-poplu Tiegħu. Il-preżenza t’Alla kienet

Prayer Cafè: IL-BEATITUDNIJIET – taħdita mis-sur John Seguna.
January 26, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Prayer Café

Il-beatitudnijiet huma r-riċetta għall-ferħ, kemm dinji kif ukoll etern. Ħafna drabi nagħmlu enfasi fuq il-Kmandamenti, u hekk għandu jkun, għax

Prayer Cafè: ALLA KOLLOX – taħdita mis-sur Charles Briffa – Ġimgħa 12 ta’ Jannar 2018.
January 19, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Prayer Café

Santa Tereża kienet tgħid: “Alla biżżejjed. Alla kollox” Imma fid-dinja llum kemm hawn li jemmnu dan? Knejjes battala, ħlief għal

Prayer Cafè: – MEĦTIEĠ ĦAFNA GĦAQAL taħdita mis-sur Joe Huber – Ġimgħa 10 ta’ Novembru 2017.
November 14, 2017 Posted by: kerygma Posted in: Uncategorized

Il-laqgħa bdiet bil-kant tat-Talba tal-Moviment. Imbagħad inqara l-Vanġelu tal-Ħadd – Matt 25: 1-13 – Il-Parabbola tal-Għaxar Xebbiet. Ħafna drabi l-Vanġelu

Prayer Cafè: ĦSIBIJIET FUQ IX-XAHAR TA’ NOVEMBRU – taħdita mis-sur Charles Briffa – Ġimgħa 3 ta’ Novembru 2017.
November 8, 2017 Posted by: kerygma Posted in: Prayer Café

  Il-laqgħa bdiet bit-Talba tal-Moviment u l-Manifikat. Ħafna minna jsejjħu x-xahar ta’ Novembu ix-xahar tal-mejtin. Hu xahar ta’ swied il-qalb

Prayer Cafè: L-IMĦABBA – taħdita mis-sur Joe Huber – il-Ġimgħa 27 t’Ottubru.
November 3, 2017 Posted by: kerygma Posted in: A, Prayer Café

IT-TLETIN ĦADD TA’ MATUL IS-SENA  – taħdita mis-sur Joe Huber – il-Ġimgħa 27 t’Ottubru. Il-laqgħa bdiet bit-Talba tal-Moviment u l-Manifikat.

Prayer Cafè: IT-TBATIJA – taħdita mis-sur John Seguna – il-Ġimgħa 20 t’Ottubru.
October 25, 2017 Posted by: kerygma Posted in: Uncategorized

  Il-laqgħa bdiet bil-kant tat-Talba tal-Moviment u l-Manifikat. Alla, fil-pjan oriġinali Tiegħu, qatt ma kellu f’moħħu t-tbatija. Din daħlet konsegwenza

Prayer Cafè – 13 t’Ottubru 2017
October 20, 2017 Posted by: kerygma Posted in: Uncategorized

Il-laqgħa bdiet bit-talba tal-Moviment. Imbagħad ingħad il-Manifikat. Il-Manifikat hu l-innu li nisġet Marija fil-laqgħa tagħha ma’ Eliżabetta. Nistgħu nieqfu superfiċjalment

PREMJU ŻAGĦŻUGĦ TAS-SENA 2017 
October 18, 2017 Posted by: kerygma Posted in: Uncategorized

Il-Moviment Kerygma jorganizza l-“Premju Żagħżugħ tas-Sena” bil-għan li joħroġ fil-beraħ l-impenn taż-żgħażagħ b’mod nisrani fis-soċjetà Maltija. Il-Premju hu miftuħ għal

View all news