• SHARING SUCCESS SLIDER

   

  Kerŷgma – Sharing success

  The Kerŷgma Moviment is a dominican organisation made up of lay persons of various ages, including children, youths and adults.  The Movement is affiliated with the Maltese Dominican Province.  It’s aim is to work towards “a Christian commitment in today’s society” and spreads the word of God amongst its various branches.  Through its initiatives and work, members of the movement work in harmony as insipired by the prayer of the Movement!

 •  

  NEWSLETTER

  Receive our newsletter!

  Share your email address with us, and we’ll keep you updated with all of our events and activities!

  Your Email (required)

Liturgy

These are the weekly liturgy reflections by Moviment Kerŷgma

View all entries

Upcoming Events

View all events

Latest News

Prayer Cafè: ALLA KOLLOX – taħdita mis-sur Charles Briffa – Ġimgħa 12 ta’ Jannar 2018.
January 19, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Prayer Café

Santa Tereża kienet tgħid: “Alla biżżejjed. Alla kollox” Imma fid-dinja llum kemm hawn li jemmnu dan? Knejjes battala, ħlief għal

Prayer Cafè: – MEĦTIEĠ ĦAFNA GĦAQAL taħdita mis-sur Joe Huber – Ġimgħa 10 ta’ Novembru 2017.
November 14, 2017 Posted by: kerygma Posted in: Uncategorized

Il-laqgħa bdiet bil-kant tat-Talba tal-Moviment. Imbagħad inqara l-Vanġelu tal-Ħadd – Matt 25: 1-13 – Il-Parabbola tal-Għaxar Xebbiet. Ħafna drabi l-Vanġelu

Prayer Cafè: ĦSIBIJIET FUQ IX-XAHAR TA’ NOVEMBRU – taħdita mis-sur Charles Briffa – Ġimgħa 3 ta’ Novembru 2017.
November 8, 2017 Posted by: kerygma Posted in: Prayer Café

  Il-laqgħa bdiet bit-Talba tal-Moviment u l-Manifikat. Ħafna minna jsejjħu x-xahar ta’ Novembu ix-xahar tal-mejtin. Hu xahar ta’ swied il-qalb

Prayer Cafè: L-IMĦABBA – taħdita mis-sur Joe Huber – il-Ġimgħa 27 t’Ottubru.
November 3, 2017 Posted by: kerygma Posted in: A, Prayer Café

IT-TLETIN ĦADD TA’ MATUL IS-SENA  – taħdita mis-sur Joe Huber – il-Ġimgħa 27 t’Ottubru. Il-laqgħa bdiet bit-Talba tal-Moviment u l-Manifikat.

Prayer Cafè: IT-TBATIJA – taħdita mis-sur John Seguna – il-Ġimgħa 20 t’Ottubru.
October 25, 2017 Posted by: kerygma Posted in: Uncategorized

  Il-laqgħa bdiet bil-kant tat-Talba tal-Moviment u l-Manifikat. Alla, fil-pjan oriġinali Tiegħu, qatt ma kellu f’moħħu t-tbatija. Din daħlet konsegwenza

Prayer Cafè – 13 t’Ottubru 2017
October 20, 2017 Posted by: kerygma Posted in: Uncategorized

Il-laqgħa bdiet bit-talba tal-Moviment. Imbagħad ingħad il-Manifikat. Il-Manifikat hu l-innu li nisġet Marija fil-laqgħa tagħha ma’ Eliżabetta. Nistgħu nieqfu superfiċjalment

PREMJU ŻAGĦŻUGĦ TAS-SENA 2017 
October 18, 2017 Posted by: kerygma Posted in: Uncategorized

Il-Moviment Kerygma jorganizza l-“Premju Żagħżugħ tas-Sena” bil-għan li joħroġ fil-beraħ l-impenn taż-żgħażagħ b’mod nisrani fis-soċjetà Maltija. Il-Premju hu miftuħ għal

SUMMER CLUB 2017
June 26, 2017 Posted by: kerygma Posted in: Children, Summer

Il-Moviment jinkoraġġixxi ġenituri biex jgħinu lit-tfal tagħhom jinqatgħu ftit mit-teknoloġija u stil ta' ħajja sedentarja u jesploraw il-Klabb Sajf x'għandu

Indawwru r-Rota tal-Ekonomija – taħdita minn Fr. Ivan Attard OP – Prayer Cafè – 6 ta’ Mejju, 2017.
June 9, 2017 Posted by: kerygma Posted in: Prayer Café

Prinċipju bażiku tad-Duttrina Soċjali tal-Knisja huwa dan: L-ekonomija hija għas-servizz tal-bniedem u tal-ġid komuni u mhux il-bniedem għas-servizz tal-ekonomija. Pero’

K4J SUMMER CLUB 2017
June 8, 2017 Posted by: kerygma Posted in: ACTIVITY, Children

View all news