2014 September

Il-Fidi tagħna skont l-aptit? – Prayer Café: 26 ta’ Settembru 2014

September 27, 2014
Posted by: kerygma
Posted In: Prayer Café
0

Skont kelmtek jew skont kelmti? – Prayer Café: 19 ta’ Settembru 2014

September 20, 2014
Posted by: kerygma
Posted In: Report
0

Il-Mulej qed isejħilna!

September 14, 2014
Posted by: kerygma
Posted In: News
0