• SHARING SUCCESS SLIDER

   

  Kerŷgma – Sharing success

  The Kerŷgma Moviment is a dominican organisation made up of lay persons of various ages, including children, youths and adults.  The Movement is affiliated with the Maltese Dominican Province.  It’s aim is to work towards “a Christian commitment in today’s society” and spreads the word of God amongst its various branches.  Through its initiatives and work, members of the movement work in harmony as insipired by the prayer of the Movement!

 •  

  NEWSLETTER

  Ibda irċievi ir-rivista!

  Ibgħat l-indirizz tal-posta elettronika tiegħek biex inżommuk infurmat bl-aħħar avvenimenti tal-moviment!

  Your Email (required)

Liturgy

These are the weekly liturgy reflections by Moviment Kerŷgma

View all entries

Upcoming Events

View all events

Latest News

Prayer Cafè: IL-ĦAMES ĦADD TAL-GĦID – IL-PARABBOLA TAD-DIELJA – taħdita mis-sur Joe Huber – 27 t’April, 2018
May 1, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Prayer Café, Sena B

Il-laqgħa bdiet bil-qari tal-Vanġelu skond San Ġwann: 15 v 1-8 – il-Vanġelu tad-Dielja u l-Friegħi. Meta Ġesu’ jgħid: “Jien id-dielja

Prayer Cafè: IR-RABA’ ĦADD TAL-GĦID – ĠESU’ R-RAGĦAJ IT-TAJJEB – taħdita mis-sur Joe Scerri – 21 t’April 2018
May 1, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Uncategorized @mt

Il-laqgħa bdiet bil-qari tal-Vanġelu tal-Ħadd – il-Vanġelu tar-Ragħaj it-Tajjeb. Għalfejn lil Ġesu’ ngħidulu r-Ragħaj it-Tajjeb? Fl-ewwel paragrafu Ġesu’ jgħid: “Jiena

Prayer Cafè: IT-TIELET ĦADD TAL-GĦID – taħdita mis-sur Charles Briffa – 13 t’April 2018
April 19, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Għid, Sena B

Il-laqgħa bdiet bit-Talba tal-Moviment. Dak li qed jiġri fl-Ewropa, qed jolqot lilna wkoll. Dak li ġara elfejn sena ilu qed

Prayer Cafè: Il-preżenża t’Alla f’ħajti – taħdita mis-sur Joe Huber – 23 ta’ Marzu 2018
April 16, 2018 Posted by: kerygma Posted in: News

Il- laqgħa Prayer Cafe tat-23 ta’ Frar ġiet imexxi mis-Sur Joe Huber. Fiha ġie diskuss il-qari tat-tieni Ħadd tar-Randan. Papa

Prayer Cafè: ĠESU’ – IL-BIDU U T-MIEM – taħdita mis-sur John Seguna – 16 ta’ Marzu 2018
March 22, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Prayer Café

  Fi żmien ir-Randan, ħafna drabi nieħdu dak li nafu “for granted” u nibqgħu qisna mwaħħlin fl-istess post. Dan għaliex

Agara Foundation – rebbieħa tal-Premju Żagħżugħ tas-Sena 2017
February 17, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Premju, Zgħazagħ

Il-Premju Żagħżugħ tas-Sena 2017 organizzat mill-Moviment Kerŷgma din is-sena intrebaħ mil-Agara Foundation.  Ir-rebbieħ tal-premju, li huwa sponsorjat minn APS Bank,

Christ Healing the Mother of Simon Peter's Wife by John Bridges
Prayer Cafè: Ir-4 Ħadd matul is-sena – taħdita mis-sinjura Cynthia Pollacco.
February 5, 2018 Posted by: kerygma Posted in: B, Prayer Café

Il-laqgħa bdiet bil-qari tal-Vanġelu – Mark 1: 21-28. Fil-persuna ta’ Ġesu’, Iben Marija, Alla żar il-poplu Tiegħu. Il-preżenza t’Alla kienet

Prayer Cafè: IL-BEATITUDNIJIET – taħdita mis-sur John Seguna.
January 26, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Prayer Café

Il-beatitudnijiet huma r-riċetta għall-ferħ, kemm dinji kif ukoll etern. Ħafna drabi nagħmlu enfasi fuq il-Kmandamenti, u hekk għandu jkun, għax

Prayer Cafè: ALLA KOLLOX – taħdita mis-sur Charles Briffa – Ġimgħa 12 ta’ Jannar 2018.
January 19, 2018 Posted by: kerygma Posted in: Prayer Café

Santa Tereża kienet tgħid: “Alla biżżejjed. Alla kollox” Imma fid-dinja llum kemm hawn li jemmnu dan? Knejjes battala, ħlief għal

Prayer Cafè: – MEĦTIEĠ ĦAFNA GĦAQAL taħdita mis-sur Joe Huber – Ġimgħa 10 ta’ Novembru 2017.
November 14, 2017 Posted by: kerygma Posted in: Uncategorized @mt

Il-laqgħa bdiet bil-kant tat-Talba tal-Moviment. Imbagħad inqara l-Vanġelu tal-Ħadd – Matt 25: 1-13 – Il-Parabbola tal-Għaxar Xebbiet. Ħafna drabi l-Vanġelu

View all news