4.00 p.m. – It-2 Ħadd matul is-sena B – 14 ta’ Jannar 2024

4.00 p.m. – It-2 Ħadd matul is-sena B – 14 ta’ Jannar 2024

January 11, 2024

It- 2 Ħadd Matul is-Sena

4.00 p.m.

Samwel 5: 3b-10.19; Salm 39; 1 Korintin 6: 13c-15a: 17-20; Ġwanni 1:35-42

Il-Vanġelu

[Ġwanni 1:35-42]

L-għada Ġwanni raġa’ kien hemm ma’ tnejn mid-dixxipli tiegħu. Ħares lejn Ġesù li kien għaddej minn hemm, u qal: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla.” Iż-żewġ dixxipli semgħuh jgħid dan, u marru wara Ġesù. Ġesù dar u rahom mexjin warajh, u qalilhom: “Xi tridu?” Iżda huma staqsewh: “Fejn toqgħod, Rabbi?” – li tfisser Mgħallem. Hu weġibhom: “Ejjew u taraw.” U marru miegħu u raw fejn kien joqgħod, u dak in-nhar baqgħu miegħu. Kien għall-ħabta ta’ l-għaxar siegħa. Wieħed mit-tnejn li semgħu x’kien qal Ġwanni u marru wara Ġesù kien Indrì, ħu Xmun Pietru. L-ewwel ma għamel mar isib lil ħuh Xmun, u qallu: “Sibna l-Messija” – li tfisser Kristu. U ħadu għand Ġesù. Ġesù ħares lejh u qallu: “Inti Xmun, bin Ġwanni. Inti tissejjaħ Kefa” – jew Pietru.

 

Il-Ħsieb

Ejjew u taraw
     Kienu l-erbgħa ta’ wara nofsinhar.  Ġwanni jibqa’ jiftakar il-ħin preċiż tal-laqgħa tiegħu mal-Mulej.  Mhux il-ġurnata biss baqa’ jiftakar iżda l-ħin preċiż ta’ l-istedina tiegħu.  Ma tantx ħela kliem, iżda tenna EJJEW U TARAW.  Hija stedina u sfida biex nimxu wara Ġesù.  Hija stedina biex jekk naħsbu li l-ħajja ta’ Ġesù hija iebsa nistgħu nwarrbu.  Ġesù din l-istedina jagħmilha b’mod personali, anzi ‘ħares lejn’ l-għajnejn ta’ Ġesù jiltaqgħu ma’ tas-sajjied Xmun.  Is-sejħa tibda b’Pietru.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb ta’ Samwel, għandna r-rakkont tas-sejħa ta’ Samwel li ma għarafx mill-ewwel iżda wara wieġeb il-kelma tal-Mulej.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 39, għandna t-tweġiba miftuħa tan-nisrani matur quddiem l-istedina ta’ Alla.  It-Tieni Qari, mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, jurina li għandna nużaw tajjeb il-libertà li ksibna fi Kristu.  Fil-Vanġelu tal-lum għandna s-sejħa u stedina li għamel Ġesu lid-dixxipli – ejjew u araw.

Il-Ħajja
  1. Kemm qegħdin tassew, fil-ħajja tagħna, nirrispondu bis-serjetà għas-sejħiet ta’ Ġesù?  Kemm qed infittxu u naraw x’qed jagħmel magħna Ġesù?
  2. Ġesù? jagħżilna b’isimna. Għandu missjoni għal kull wieħed u waħda minna.  M’huwiex diffiċli li nsegwuh.  Huwa tajjeb li ma naqtgħux qalbna.  Importanti li nsegwuh.
  3. Fil-ħajja tagħna nieħdu ħafna riskji, speċjalment fejn jidħlu l-finanzi. Kemm qed nieħdu riskji ta’ fidi fl-għażliet li nwettqu għal Ġesù?  Kemm qed insegwu dak li qed jgħidilna llum Ġesù, minkejja li jidher kontradittorju għas-soċjeta ta’ llum?
  4. Kemm qed nindikaw lil Ġesù lin-nies ta’ madwarna, bħalma għamel Ġwanni l-Battista?
  5. Ġwanni l-Evanġelista jiftakar il-ħin preċiż li sejjaħlu Ġesù. Int tiftakar?
Id-Djalogu

  Hawn jien Mulej,

  ġej nagħmel ir-rieda tiegħek (Salm 39).