•  

  Kerŷgma – Sharing success

  The Kerŷgma Moviment is a dominican organisation made up of lay persons of various ages, including children, youths and adults.  The Movement is affiliated with the Maltese Dominican Province.  It’s aim is to work towards “a Christian commitment in today’s society” and spreads the word of God amongst its various branches.  Through its initiatives and work, members of the movement work in harmony as insipired by the prayer of the Movement!

 •  

  NEWSLETTER

  Receive our newsletter!

  Share your email address with us, and we’ll keep you updated with all of our events and activities!


   Your Email (required)

  Liturgy

  These are the weekly liturgy reflections by Moviment Kerŷgma

  View all entries

  Upcoming Events

  All Saints Party
  Nov
  01

  All Saints Party – A Children’s Celebration on All Saints’ Day (For Children Under 13)


  16:00
  Ċentru Kulturali Kerŷgma
  View all events

  Latest News

  BINGO Night and Lasagna
  August 14, 2023 Posted by: kerygma Posted in: News

  Event: Bingo Night and Lasagna Dinner Date: 25th August 2023 Time: 19:00 Donation: €10 per person Reservation: Call 9910888 Venue:

  BBQ
  August 7, 2023 Posted by: kerygma Posted in: News

  We’re excited to announce a special event coming up this week! Mark your calendars for a fun-filled BBQ. It will

  Celebrating a Joyful Array of Past Events
  July 13, 2023 Posted by: kerygma Posted in: News

  In the vibrant tapestry of our community, a myriad of memorable events have brought our community together, fostering unity, faith,

  Wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa & Passover meal
  May 18, 2023 Posted by: kerygma Posted in: News

  IRTIR TAR-RANDAN 2023
  February 17, 2023 Posted by: kerygma Posted in: News

  IKtar dettalji hawn: https://kerygma.org.mt/eventpage/test-event/

  CHRISTIAN YOUTH OF THE YEAR AWARD 2022
  October 8, 2022 Posted by: kerygma Posted in: News

  Kerŷgma Movement organises the “Christian Youth of the Year Award” with the aim of bringing out in the open the

  Wirja dwar il-passjoni.
  April 6, 2022 Posted by: kerygma Posted in: News

  Il-Passjoni ta’ Kristu bis-sulfarini u mejda tal-appostli!

  Premju Żagħżugħ tas-Sena 2020
  March 6, 2021 Posted by: kerygma Posted in: News

  Nominazzjonijiet Miftuħa Il-Moviment Kerygma jorganiżża l-“Premju Żagħżugħ tas-Sena” bil-għan li joħroġ fil-beraħ l-impenn taż-żgħażagħ b’mod nisrani fis-soċjetà Maltija. Il-Premju hu

  Attivitajiet Ikkanċellati
  March 13, 2020 Posted by: kerygma Posted in: News

  Nixtiequ navżaw li minħabba ċ-ċirkostanzi li għaddej minnhom il-pajjiz bħalissa, u d-direttivi li ħarġet l-Arċidjoċesi ta’ Malta, l-attivitajiet kollha tal-Moviment

  L-EKUMENIŻMU FIL-ĦAJJA TAL-KNISJA
  March 4, 2020 Posted by: kerygma Posted in: News

  Il-laqgħa bdiet bit-Talba tal-Moviment.  L-Ekumeniżmu fil-Ħajja tal-Knisja hu r-relazzjoni bejn il-Knisja Kattolika u knejjes oħra. Hu parti mportanti mill-missjoni tal-Knisja li twassal il-Kelma ta’ Ġesu’ bil-kliem u bl-għemejjel. L-ekumeniżmu hu li l-Knisja tpoġġi fil-prattika dak li qal Ġesu’: “Nitlob li jkunu lkoll ħaġa waħda”.  Ġesu’ waqqaf knisja waħda, imma tul il-medda tas-sekli qamu firdiet kbar u serji.   Il-kelma Ekumeniżmu tfisser dak kollu li għandu x’jaqsam ma’ relazzjoni bejn insara ta’ knejjes differenti, imma mhux reliġjonijiet oħra, bħal Mussulmani, Buddisti, etċ. L-insara huma kollha membri tal-istess reliġjon Kristjana – huma lkoll mgħammdin f’isem it-Trinita’, għandhom l-istess Bibbja, jemmnu f’Ġesu’ Kristu, jiċċelebraw l-istess festi kbar. Dawn huma l-Kattoliċi, l-Insara Ortodosi u l-Insara Protestanti.  Mela Ġesu’ waqqaf Knisja waħda, imma maż-żmien seħħew xi firdiet. Fis-sena 1054 saret dik bejn il-Knisja ta’ Ruma u dik Ortodossa, meta l-Papa skomunika lill-Partijarka ta’ Kostantinopli fuq xi twemmin u tagħlim.

  View all news