IL-FAĊĊOLIŻMU TA’ KULJUM – Ħadd il-Palm Sena A – 2 ta’ April 2023

IL-FAĊĊOLIŻMU TA’ KULJUM – Ħadd il-Palm Sena A – 2 ta’ April 2023

March 28, 2023
0

Ħadd il-Palm

IL-FAĊĊOLIŻMU TA’ KULJUM

Mattew 21:1-11;  Isaija 50:4-7;  Salm 21; Filippin 2, 6-11; Mattew 26:14-27,66

Il-Qari

Aqra l-Liurġija Hawn!

 

Il-Ħsieb

Iċ-Ċerimonja ta’ Ħadd il-Palm tiftaħ il-bieb għall-Ġimgħa Mqaddsa li tilħaq il-qofol tagħha biċ-ċelebrazzjoni tat-tlett ijiem imqaddsa – Ħamis ix-Xirka, il-Ġimgħa l-Kbira u Sibt il-Għid.  Huma jiem importanti għall-ħajja tagħna l-Insara.  Illum permezz ta’ Ħadd il-Palm tiftaħ il-Ġimgħa tal-Vera Mħabba, mhux imħabba tal-kant u l-kartolini.  Hija mħabba li matul din il-gimgħa Ġesù se jurini bit-tbatija li ġarrab għalija; u għalhekk dejjem qist dan il-jum bħala jum ta’ FAĊĊOLIŻMU tiegħi lejn Ġesù.  Għax hu l-jum li jissimbolizza dak li jiena nwettaq kuljum: ngħid li jien ta’ Ġesù u ma’ Ġesù iżda wara, b’għemil u bil-kompromessi, ngħajjat “Sallbu”.  Iċ-ċelebrazzjoni tal-lum hija meditazzjoni qawwija.

 

Il-Kelma

Fil-Vanġelu li jinqara fiċ-ċelebrazzjoni tat-tberik tal-Palm insibu li, fis-silta ta’ San Mattew, għandna r-rakkont tad-daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalemm fost it-tixjir tal-Palm.  Fl-Ewwel Qari tal-quddiesta tal-lum għandna silta mill-ktieb tal-Profeta Isaija li tagħti l-idea tal-Qaddej t’Alla.  Is-Salm 21 fis-Salm Responsorjali tal-lum huwa l-għajta ta’ l-abbandun ta’ Ġesù fuq is-Salib.  Fl-Ittra ta’ San Pawl lill-Filippin għandna l-idea tax-xejn li ġab fuqu Kristu biex isalvana.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew illum naqraw il-Passjoni ta’ Ġesù: il-mumenti iebsa li għadda minnhom Kristu għall-umanitaÏ.

 

Il-Ħajja
  1. Din hija l-gimgħa ta’ l-akbar imħabba.  Kemm tassew se troddlu lura l-imħabba lil Ġesù bl-egħmil tiegħek?
  2. Kapaċi matul din il-gimgħa tagħmel REVIŻJONI TA’ ĦAJTEK fid-dawl tal-Passjoni ta’ Kristu?
  3. Kemm inti konxju ta’ nies li, bħal Kristu, huma msallbin madwarek minħabba l-inġustizzji?
  4. Ara li matul din il-Ġimgħa tipparteċipa ħaj fil-funzjonijiet tal-liturġija tal-Ġimgħa Mqaddsa.
Id-Djalogu

Mulej, nitolbuk li bl-eżempju

li tajtna fit-triq tas-salib,

nagħmel minn kollox

biex inħobbok bl-għemil tiegħi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.