MIXJA WARA KRISTU: TELFA U GĦOTJA – It-13 il Ħadd Matul is-Sena A – 2 ta’ Lulju 2023

MIXJA WARA KRISTU: TELFA U GĦOTJA – It-13 il Ħadd Matul is-Sena A – 2 ta’ Lulju 2023

June 18, 2023

It-13 il Ħadd Matul is-Sena

MIXJA WARA KRISTU: TELFA U GĦOTJA

Slaten 34:8-11, 14-16; Salm 88; Rumani 6: 3-4, 8-11; Mattew 10:37-42

Il-Vanġelu

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-appostli tiegħu: “Min iħobb lil missieru jew lil ommu iżjed minni ma jistħoqqlux li jkun miegħi; min iħobb lil ibnu jew lil bintu iżjed minni ma jistħoqqlux li jkun tiegħi. U min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistħoqqlux li jkun miegħi. Min isib lil ħajtu, jitlifha; u min jitlef lil ħajtu minħabba fija jsibha. Min jilqa’ lilkom jilqa’ lili, u min jilqa’ lili jkun jilqa’ lil dak li bagħatni. Min jilqa’ profeta għax hu profeta, ħlas ta’ profeta jieħu; u min jilqa’ bniedem ġust għax hu ġust, ħlas ta’ wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti mqar tazza ilma frisk lil xi ħadd minn dawn l-iżgħar għax hu dixxiplu, tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu.”

Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu

 

Il-Ħsieb

     Il-mixja tagħna wara Kristu hija avventura…. avventura b’riskji kbar, riskji ta’ fidi, riskji ta’ ferħ, riskji ta’ ħajja.  Anki llum għadna nisimgħu nies li jmutu għall-fidi tagħhom.  Kellna l-każijiet ta’ Popieluszko fil-Polonja, l-Isqof Romero f’El Salvador, Don Pino Puglisi fi Sqallija, is-seba’ trappisti fl-Alġerija, nies li lkoll kienu qed iservu fuq id-direzzjoni tal-Mulej u ġew maqtula.  Min jaf kemm oħrajn imutu mingħajr

lanqas toħroġ aħbarhom!  Il-mixja wara Kristu hija telfa mhux biss tal-ħajja.  F’xi każijiet iżda, anki għal għajnejn id-dinja hija telfa.  Imma fil-mument tat-telfa toħroġ fil-beraħ l-għotja li nkunu tajna lill-Mulej.  Il-liturġija tal-lum tesprimi proprju dan… kemm tassew ilkoll kemm aħna qegħdin ningħataw bis-serjeta’ lill-Mulej?  Kemm tassew qed inħobbu lill-Mulej aktar mill-affarijiet għeżież u intimi tagħna?  Kemm tassew qed nagħtu tazza ilma friska lil dawk li huma fil-bżonn.  Kemm tassew qed niċkienu aħna biex jikber Alla fil-proxxmu?

 

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mit-Tieni Ktieb tas-Slaten.  Għandna lil Eliżew il-profeta jkompli l-missjoni ta’ Elija u jpatti lill-mara ta’ Sunem għall-mod kif laqgħet il-Profeta ta’ Alla.  Fis-Salm Responsorjali tal-lum, meħud minn Salm 88, għandna tifħir obbligu ta’ għana għat-tjieba tal-Mulej.  Fit-Tieni Qari tal-lum mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, għandna r-rakkont kif aħna bil-magħmudija indfinna mal-Mulej biex ngħixu miegħu u nqumu.  Huwa wkoll eżempju għall-mod kif kull azzjoni tagħna trid tkun telfa biex wara jkun hemm rebħa.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, insibu lil Ġesu’ jwissi li jeħtieġ li nħobbu lil Alla fuq kollox u b’hekk ninqatgħu mill-affarijiet tad-dinja.  Hemm bżonn li nħarsu ftit madwarna u ngħinu tassew lill-fqir u l-batut għax fih naraw il-preżenza kontinwa ta’ Ġesu’.

 

Il-Ħajja

  1. Illum huwa Ħadd ta’ riflessjoni. Kemm tassew aħna Nsara li qed nitilfu kontinwament biex jidher Ġesu’ fl-għemil tagħna?  Jew għadna ma fhimna xejn?
  2. Kemm tassew kapaċi nħarsu madwarna u ninqatgħu mir-realta’ tagħna biex ngħixu l-Vanġelu?
  3. Qatt tajt tazza ilma friska fil-ħajja tiegħek lil xi ħadd fil bżonn?

 

Id-Djalogu

Mulej, għinni nikber kuljum

fl-imħabba vera lejk.