TINKWIETA? – Is-16-il Ħadd Matul is-Sena – 17 ta’ Lulju 2016

TINKWIETA? – Is-16-il Ħadd Matul is-Sena – 17 ta’ Lulju 2016

July 11, 2016

Is-16-il Ħadd Matul is-Sena

TINKWIETA?

Ġenesi 18:1-10a;  Salm 14;  Kolossin 1:24-28; Luqa 10:38-42

Il-Vanġelu

      Huma u sejrin, daħal f’raħal, u laqgħetu għandha waħda mara jisimha Marta.  Din kellha oħtha, jisimha Marija, li niżlet bilqiegħda f’riġlejn il-Mulej tisimgħu x’kien qiegħed jgħid.  Iżda Marta kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Mbagħad resqet u qaltlu: “Mulej, m’intix tara kif oħti ħalliet ix-xogħol kollu fuqi biss? Mela għidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi!”  Qabeż il-Mulej u qalilha: “Marta Marta! Inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ;  imma waħda hi meħtieġa. U Marija għażlet l-aħjar sehem, li ma jitteħdilhiex.”

 

Il-Ħsieb

     L-inkwiet ħafna drabi jkisser l-armonija u l-ħajja tal-bniedem.  L-inkwiet fuq affarijiet kbar u żgħar ma jħallikx fil-kwiet u l-paċi.  Il-messaġġ li l-Mulej irid jagħtina llum huwa li aktar ma nintrabtu ma’ affarijiet ta’ din id-dinja aktar se jkollna nkwiet.  Hemm bżonn li nafdaw f’Alla u li l-veru teżor tagħna hu fis-sema.  Ġesù jenfasizza, fil-laqgħa ma’ Marta u Marija, li huwa importanti li kollox jitlaq mis-smigħ tal-Kelma ta’ Alla, biex wara, l-affarijiet u l-proġetti tagħna materjali jagħmlu sens fil-ħajja tagħna.  Ħafna drabi l-inkwiet inġibuh b’idejna stess meta nwarrbu l-kliem ta’ Ġesù u nimxu wara l-proġetti ta’ rasna.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi, għandna l-eżempju ta’ Abraham li jilqa’ għandu tlett irġiel li ma jafhomx.  L-ospitalità tiegħu hija mbuttata mill-fatt li jwettaq dak li jitlob minnu Alla kuljum.  L-ospitalità hija virtu li n-nisrani jrid jipprattika tul ħajtu kollha.  Fis-Salm Responsorjali, minn Salm 14, għandna mistoqsija:  Mulej min jgħammar fid-dar tiegħek?  Din il-mistoqsija ssib it-tweġiba tagħha fil-attitudni tagħna għall-Kelma ta’ Alla.  Fit-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Kolossin, għandna lill-Appostlu jqis lilu nnifsu bħala l-Ministru tal-Misteru, li huwa Kristu, li jissallab għall-Knisja tiegħu.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Luqa, għandna l-laqgħa ta’ Ġesù ma’ Marta u Marija fejn iwissi lil Marta biex tpoġġi l-Kelma t’Alla bħala l-prijorità ta’ ħajjitha kif għamlet Marija.

 

Il-Ħajja

  1. Qatt irriflettejt x’inhu l-veru nkwiet tiegħek fil-ħajja ta’ kuljum? Kif qed tipprova tegħleb dan l-inkwiet?  Tersaq lejn Ġesù fl-Ewkaristija?
  2. Il-Mulej itenni llum li ma jridniex ninkwetaw fuq l-affarijiet materjali. Fejn huwa t-teżor ta’ qalbek fuq din l-art?
  3. Bħal Marija, lest li titlaq kollox biex tisma’ lil Ġesù?
  4. Li tisma’ lil Ġesù jfisser li xxandru, kif itenni San Pawl fit-Tieni Qari, kif ukoll li tilqa’ ’l barrani kif jagħmel Abraham fl-Ewwel Qari tal-lum. Lest għal dawn l-isfidi?
  5. Il-Kelma tal-Mulej hija sfida-avventura-missjoni, iżda rridu kull ħin nisimgħu aktar il-Mulej biex nagħarfu xi jrid minna.

 

Id-Djalogu

  Aħna nisimgħu l-kelma tiegħek,

  ħafna drabi nħossuha iebsa.

  Għinna, Mulej, biex ilkoll kemm aħna

  naċċettaw il-qawwa ta’ din il-kelma

  li tibdel il-mod ta’ ħajja tagħna.

  Għinna biex nilqgħu lill-barrani

  u nxandru l-kelma tiegħek kull ħin.