MINGĦAJR KOMPROMESSI – It-8 Ħadd matul is-sena A – 26 ta’ Frar 2017

MINGĦAJR KOMPROMESSI – It-8 Ħadd matul is-sena A – 26 ta’ Frar 2017

February 22, 2017
0

 

It-8 Ħadd Matul is-Sena

MINGĦAJR KOMPROMESSI

Isaija 49, 14-15; Salm 61; 1 Korintin 4, 1-5; Mattew 6, 24-34

Il-Vanġelu

Alla u l-flus

“Ħadd ma jista’ jaqdi żewġ sidien; għax jew ikun jobgħod lil wieħed u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma’ wieħed u jistmell lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.

L-inkwiet u t-tħassib

“Għalhekk ngħidilkom: tinkwetawx ruħkom għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’tixorbu, anqas għal ġisimkom x’se tilbsu. Jaqaw il-ħajja m’hijiex aqwa mill-ikel, u l-ġisem aqwa mill-ilbies? Ħarsu lejn l-għasafar tas-sema; la jiżirgħu u lanqas jaħsdu u lanqas igeddsu fl-imħażen, u madankollu Missierkom li hu fis-smewwiet jitmagħhom! Intom ma tiswewx aktar minnhom? U min minnkom, bl-inkwiet kollu tiegħu, se jseħħlu jtawwal għomru mqar b’jum wieħed biss? U għall-ilbies għalfejn tinkwetaw ruħkom? Ħarsu lejn il- ġilji ta’ l-għelieqi, kif jikbru! U la jitħabtu u lanqas jinsġu.  Madankollu, ngħidilkom, anqas Salamun, fil-glorja kollha tiegħu, ma kien jilbes bħal wieħed minnhom. Mela jekk Alla jlibbes hekk imqar ħaxixa selvaġġa li llum hawn u għada tinxteħet fil-forn, kemm aktar lilkom, nies ta’ fidi ċkejkna! Għalhekk toqogħdux tinkwetaw ruħkom u tgħidu, “X’se nieklu?’ jew ‘X’se nixorbu?’ jew ‘X’se nilbsu?’, għax dawn huma kollha ħwejjeġ li jfittxuhom il-pagani. Imma Missierkom li hu fis-smewwiet jaf li dan kollu teħtiġuh. Mela fittxu l-ewwel is-Saltna u l-ġustizzja ta’ Alla, u dan kollu jingħatalkom ukoll. Mela toqogħdux tħabblu raskom għall-għada, għax il-jum ta’ għada jħabbel rasu hu għalih innifsu. Biżżejjed hu għall-jum it-taħbit tal-ġurnata.”

Il-Ħsieb

Mela toqogħdux tħabblu raskom għall-għada, għax il-jum ta' għada jħabbel rasu hu għalih innifsu
Ħafna drabi nidħlu  f’kompromessi fil-ħajja tagħna minħabba l-mentalita’  li qed tinbet fina.  Ipprova laqqat minn kullimkien.  Għix il-mument preżenti mhux fl-għażliet iżda skond kemm se tgawdi.  Bejn Alla u x-xitan.  Ħu ċ-ċans tal-mument.  Daqqa naħa u daqqa oħra.  Mhux hekk iddur ir-rota?

Illum Ġesù jridna nkunu tassew radikali bl-għażliet ta’ ħajjitna.  Ma tistgħux taqdu żewġ sidien.  Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.  IRRIDU NAGĦMLU GĦA|LA… nintelqu f’idejh.  Alla jieħu ħsieb ta’ kollox u ta’ kulħadd.  Mhux ser jinsa la lili u lanqas lilek.  Il-Providenza qiegħda fostna… imma rridu nindunaw biha aħna.

Il-Kelma

L-ewwel qari huwa mill-Ktieb tal-Profeta Isaija fejn insibu li l-Profeta jxebbah lil Alla ma’ omm li ma tinsa qatt lil binha.  Inkunu tassew nonqsuh jekk ngħidu li hu nsiena jew ħalliena.  Fis-Salm 61 għandna għajta li f’Alla biss il-mistrieħ ta’ ruħna.  Fit-Tieni Qari nsibu silta mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin.  Il-ministri ta’ Kristu ntgħażlu minnu u f’idejhom huma fdati l-misteri ta’ Alla.  Hemm bżonn għalhekk li l-amministraturi jkunu responsabbli ta’ din il-missjoni fdata lilhom.

Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, għandna lil Ġesù li jgħidilna li jeħtieġ li l-ewwel post fil-ħajja tagħna nagħtuh lil Alla.  Ma nistgħux inħallu affarijiet oħrajn jiddominaw il-ħajja u l-qalb tagħna.

 Il-Ħajja
  1. X’hemm fiċ-ċentru ta’ qalbek?
  2. Kemm tassew tafda fil-Providenza t’Alla?
  3. Kemm tħares u tafda lil Alla bħala OMMOK?
  4. Kemm temmen fil-Mulej u kemm tafda fil-Kelma tiegħu?
  5. F’dinja komplikata b’ħajja li qed inkomplu nikkomplikawha aħna jeħtieġ illum aktar minn qabel li nafdaw il-ħajja kollha tagħna f’idejn Alla.
Id-Djalogu

Mulej, f’idejk, nafda l-ħajja tiegħi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.