BEJN KLIEM U FATTI – It-31 Ħadd Matul is-Sena A – 5 ta’ Novembru 2023

BEJN KLIEM U FATTI – It-31 Ħadd Matul is-Sena A – 5 ta’ Novembru 2023

October 27, 2023
0

Il-31 Ħadd Matul is-Sena

BEJN KLIEM U FATTI

Malakija 1, 14b-2; 2b:8-10; Salm 130; Tess 2, 7b-9, 13; Mattew 23: 1-12

 

Il-Vanġelu

Mbagħad Ġesù kellem lin-nies u lid- dixxipli tiegħu, u qalilhom: “Fuq il-katedra ta’ Mosè qagħdu l-kittieba u Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma agħmluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom, imma fatti xejn. Huma jorbtu qatet kbar u tqal u jgħabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b’sebagħhom wieħed ma jridu jħarrkuhom. Kull ma jagħmlu, jagħmluh għal għajnejn in-nies; għalhekk ikabbru l-filatterji u jtawwlu l-ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed, u s-siġġijiet ta’ quddiem fis-sinagogi, u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazez u li n-nies isejjħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejjħilkom Rabbi, għax l-Imgħallem tagħkom wieħed hu, u intom ilkoll aħwa. U ssejjħu lil ħadd missierkom fuq din l-art, għax il-Missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet.  Hekk ukoll tħallux min isejjħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom; min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla.

 

Il-Ħsieb

Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom; min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla.
Bejn kliem u fatti.  Kemm nisimgħu diskorsi li wara ftit ma jirrendux ruħhom reali għaliex ikunu diskorsi fil-vojt.  Ġesù jrid kliem u fatti għaliex l-istess tħabbira tas-Saltna ta’ Alla kienet hekk.  Għaliex l-istess storja tas-salvazzjoni hija mibnija fuq il-ĠRAJJIET u l-KLIEM.  Il-ħajja tan-nisrani għandha tkun magħġuna bejn kliem u fatti.  Xhieda tal-kelma ta’ Alla fid-dinja tal-lum permezz tagħna.  U għalhekk it-twissijiet ta’ Ġesù llum meta jgħidilna li kulħadd għandu jisma’ u jwettaq dak li jisma’.  Għalhekk it-twissija ta’ Ġesù lil dawk li jgħallmu li jridu juru fil-beraħ li dak li jemmnu fih iridu jwettquh huma l-ewwel.  Għalhekk Ġesù għandu jitkellem li aħna rridu nkunu servi, ta’ servizz għall-proxxmu tagħna għaliex hu ġie biex jagħmel missjoni ta’ servizz lill-umanità.

 

Il-Kelma

L-Ewwel Qari huwa miktub mill-profeta Malakija.  Huwa jċanfar bl-aħrax il-qassisin tal-Lhud għax ma kinux ifaħħru ’l Alla mill-qalb.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 120 huwa Salm li fih naraw għajta ta’ talba lill-Mulej biex iħarisna dejjem fis-sliem tiegħu.  Fit-Tieni Qari, mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin, għandna l-mod li bih mexa magħhom Pawlu fix-xandir tal-Vanġelu.  Magħhom ħadem b’għożża kbira.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud mill-Vanġelu ta’ San Mattew, għandna kliem iebes ta’ Ġesù kontra l-Fariżej u l-Kittieba li bħala l-Imgħallmin uffiċjali tal-Liġi ta’ Alla ma kinux jgħixu dak li jgħallmu.

 

Il-Ħajja
  1. Ġesù jitkellem ċar li wieħed li jgħallem irid ikun jgħix dak li jgħallem.
  2. Ġesù wera bil-ħajja tiegħu stess li wettaq dak li ppriedka.
  3. Hemm bżonn nagħmlu domanda serja fuq il-ħajja tagħna jekk il-Kelma ta’ Ġesù li nisimgħu hix tassew il-Kelma li qegħdin ngħixu kull ħin?
  4. Kemm qed inkunu qaddejja ta’ ħutna fis-soċjeta?

 

Id-Djalogu

  Mulej, għallimni ngħix il-Kelma tiegħek,

  Mulej għallimni nkun umli u ta’ qadi

  għall-proxxmu tiegħi kull ħin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.